Begrippen - C

C

Cadens
   1. onbegeleide passage in een concert waarin een solist excelleert;
   2. een aantal akkoorden achter elkaar gespeeld.

Canon
meerdere stemmen zetten na elkaar dezelfde melodie in (polyfone compositievorm).

Cantabile
zangerig.

Cantate
meerdelige, vocaalinstrumentale compositie, zonder decor, kostuums en meestal met een religieuze tekst; minder lang dan een oratorium.

Cantus firmus
bij een reeds bestaande melodie worden tegenstemmen gecomponeerd.

Chaconne
een reeks variaties boven een ostinate bas.

Chorus
   1. refrein na een voorafgaand vers;
   2. het akkoordenschema in zijn geheel;
   3. solo (op een akkoordenschema).

Chromatiek
gebruik van tonen die niet in de toonladder horen; hierdoor ontstaan veel halve toonafstanden.

Chromatische toonladder
toonladder van alle 12 tonen uit de westerse muziek: (halve toon)afstanden

Close harmony
gezongen meerstemmige muziek waarbij de tonen zeer dicht bij elkaar liggen.

Cluster
samenklank van dicht bij elkaar liggende tonen (dissonerend).

Coda
staart van een muziekstuk, een extraatje.

Col legno
met het hout (achterkant) van de strijkstok spelen.

Combo
klein ensemble van 3 tot 6 personen.

Complementair ritme
het ritme van de ene partij vult dat van de andere aan.

Componist
schrijver en bedenker van muziek.

Concert
   1. openbare muziekuitvoering;
   2. compositie voor een solo-instrument en orkest, meestal drie delen: snel, langzaam, snel;

Concerto grosso
concertvorm uit de barok; in een concerto grosso wisselen een groepje solisten, ofwel een concertino, en een orkest elkaar af en spelen samen.


Consonant
ontspannende samenklank van tonen, tegenovergestelde van dissonant.

Conservatorium
opleidingsinstituut voor jonge musici.

Con sordino
met een demper gespeeld; koperblazers en strijkers kunnen hun partij  'con sordino' spelen.

Couplet
gedeelte tussen het steeds terugkerende hoofdthema.

Coupletlied
elk couplet heeft dezelfde melodie.

Coverversie
een bestaande song uitgevoerd in een andere sound.

Crescendo
geleidelijk in klanksterkte toenemend.