Begrippen - F 

F

Fade-out
het langzamerhand wegsterven van de muziek. Het is alsof je als het ware de volumeknop zachter draait.

Fantasie
muziekstuk zonder nauw omschreven regels.

Fermate
teken in het notenschrift; het teken geeft aan dat een noot of rust iets verlengd mag worden; het is aan de uitvoerend musicus om dat te bepalen.

Frasering
het d.m.v. articulatie doen uitkomen van de muzikale zinnen en zinsdelen.

Fuga
een meerstemmig, ofwel polyfoon muziekstuk, waarin het thema door één stem wordt ingezet en dan door meerdere stemmen op verschillende toonhoogtes wordt geïmiteerd.

Fugatisch
fragment dat klinkt als een fuga.

Fuzz
scheurende elektrische gitaar.