Begrippen - M

M

Madrigaal
vocale compositie, wereldlijke tekst, meestal over liefde en a capella, zowel polyfoon als homofoon.

Majeur
opbouw van een toonladder waarvan de eerste terts groot is. Composities in majeur worden vaak als vrolijk ervaren; uiteraard hebben ook andere muzikale middelen invloed op deze ervaring.


Manuaal
toetsenbord van piano, orgel, keyboard, klavecimbel etc.

Medley
potpourri, muziekstuk dat is opgebouwd uit brokstukken van diverse bestaande, populaire melodieën.

Melodie
een aantal motieven achter elkaar die samen een geheel vormen.

Metronoom
toestel dat met een tikkende slinger het tempo aangeeft waarin een muziekstuk gespeeld moet worden; een metronoom is tegenwoordig vaak een elektronisch apparaat.

Mezzosopraan
vrouwenstem tussen de sopraan en alt.

Mineur
opbouw van een toonladder waarvan de eerste terts klein is. Composities in mineur worden vaak als droevig ervaren.

Minimal music
muziek gebaseerd op korte motieven die eindeloos herhaald worden.

                


Mis
muziek voor godsdienstviering met als vaste gezangen (=ordinatorium) Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei) (wisselende gezangen = proprium)

Modaliteit
middeleeuwse kerktoonladders (dorisch, phrygisch, lydisch, mixo-lydisch).

Modulatie
naar een andere toonsoort overgaan.

Motet
vocale compositie, geestelijke tekst (meestal Latijn), vaak polyfoon. 

Motief
kleinst mogelijke muzikale eenheid; een aantal noten die muzikaal gezien bij elkaar horen;  een of enkele maten lang.

Motiefverwerking
motieven kunnen worden herhaald b.v. op andere toonhoogten, ze kunnen worden veranderd door b.v. variatie, motiefsplitsing, motiefkoppeling, verkorting, uitbreiding, vergroting, verkleining van ritme, kreeftengang en omkering.

Musical
gezongen toneelstuk met decor, kostuums en veel pop-, dans- en showelementen.

Muzikale zin
muzikale eenheid van vaak 8 maten, meestal te ontleden in voorzin en nazin met aan het eind een muzikale ontspanning. Wordt ook wel aangeduid als periode of volzin.