Begrippen - N

N

Neumen
voorgangers van de noten, tekens in de oude kerkmuziek.

Notatie
de wijze waarop muziek en dans worden vastgelegd.

Notenbalk
horizontale en evenwijdige lijnen waarop en waartussen muziektekens genoteerd worden.