Begrippen - R

R

Rappen
het spreken van teksten op een ritmische ondergrond.

Rapsodie
instrumentale compositie met een aantal op volksmelodieën gebaseerde thema's, die geen onderling verband hebben.

                           

Recital
uitvoering door één musicus.

Recitatief
spraakgezang; muziek is syllabisch, sobere melodie met kleine intervallen; begeleiding slechts ondersteunende akkoorden op belangrijke woorden.

Recitativo accompagnato
rijkere begeleiding door orkest, meer melodische zelfstandigheid.

Recitatief, Secco
als begeleiding slechts continuo, enkele akkoorden.

Refrein
telkens herhaald herkenbaar hoofdthema dat minstens drie keer terugkomt
Register:  
   1. bereik in toonhoogte (klarinet klinkt in het hoge register heel anders dan in de diepte);
   2. bepaald timbre (b.v. een kerkorgel heeft verschillende registers).

Registerdynamiek
het klinkt plotseling zachter/harder doordat een andere groep instrumenten erbij komt of wegvalt.

Requiem
dodenmis.

Riff
korte frase of kort motief dat een aantal keren herhaald wordt (jazz- en popmuziek)

Ritme
verschil in toonduur.

Ritmisch figuur
b.v. triool of 4-zestienden.

Roffel
een soort triller op een trom.

Rondo
muziekstuk met een steeds terugkerend refrein.

Rondo, Frans
rondo met als vorm ABACADAE enz.

Rondo, Weens
rondo met als vorm ABACABA.