Begrippen - V

V

Variatie
in de muziek een belangrijk middel om het thema melodisch, harmonisch en ritmisch te veranderen.

Variaties op een thema
zie thema met variaties

Verbindingsboog
verlenging van een toon door een boog bij twee dezelfde noten.

Verse
synoniem voor couplet. In de lichte muziek ook aanduiding voor wat aan een chorus voorafgaat.

Versieringen
omspeling van de hoofdtoon (b.v. triller).

Vibrato
het laten beven (zweven) van een toon.

Virtuoos
zeer veel snelle noten.

Vocaal
gezongen muziek (met eventueel begeleiding).

Vocale ensembles
mannenkoor, vrouwenkoor, gemengd koor, kinderkoor.

Volkslied
tekst in de volkstaal; mondeling overgeleverd (amateurs); eenvoudige melodie; kleine omvang; gemakkelijk te onthouden.

Voortekens
tekens die een verandering in toonhoogte aangeven; dergelijke tekens zijn kruizen, mollen en herstellingstekens. Wanneer voortekens aan het begin van een muziekstuk genoteerd zijn, geven ze aan in welke toonsoort dit geschreven is.

Vormschema
schema dat bijvoorbeeld met letters de vorm van een muziekstuk weergeeft. Een vormschema kan er als volgt uitzien: a-b-b-c-a-b-b-d. Vormschema's worden vooral in de populaire muziek gebruikt.